Grįžti į pradinį

Pardavėjams

Informacinis pranešimas dėl UAB „8 Malūnai”, UAB „Gėrimų importas”, UAB „Nuotaikos šaltinis” gaminių vienkartinių pakuočių administravimo, jų surinkimo ir sutvarkymo organizavimo laikino sustabdymo.

Dėl Alaus istorijos MB gaminių vienkartinių pakuočių administravimo, jų surinkimo ir sutvarkymo organizavimo laikino sustabdymo.

 

Kontaktinę informaciją vienkartinės pakuotės surinkimo vietoms galite rasti čia

Vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemoje dalyvauti ir su užstato administratoriais sutartis pasirašyti privalo visi pakuočių pardavėjai, kurių prekybos plotas didesnis nei 300 kv. m., bei kaimo parduotuvės. Savanoriškai sistemoje gali dalyvauti ir kiti pakuočių pardavėjai – prekyvietės, kurių prekybinis plotas mažesnis nei 300 kv. m., kioskai, degalinės, viešojo maitinimo įstaigos.

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ teikia paslaugas vienodomis sąlygomis visiems pardavėjams.

Informaciją, kokias pakuotes tvarko VšĮ „Užstato sistemos administratorius“, galite parsisiųsti čia:
TXT   Excel

Pardavėjų pareigos

Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme numatytos pardavėjų pareigos užstato sistemoje

 • Vienkartinių pakuočių pardavėjai privalo priimti vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą.
 • Išimtis taikoma pakuočių pardavėjams, prekiaujantiems parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kv. m (neskaitant kaimo parduotuvių), ir prekyvietėse, kioskuose, degalinėse, viešojo maitinimo įstaigose. Vienkartinių pakuočių pardavėjai, kuriems taikoma šioje dalyje numatyta išimtis, gali savo pasirinkimu dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.
 • Vienkartinių pakuočių pardavėjai privalo priimti visas pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą, nepaisant to, ar parduoda gaminius, supakuotus į tapačią pakuotę, ar ne.
 • Pakuočių pardavėjai turi organizuoti daugkartinių pakuočių ir (ar) vienkartinių pakuočių atliekų priėmimą ir užstato grąžinimą prekybos vietose ar teritorijose arba arti jų, tačiau ne didesniu kaip 150 m atstumu nuo prekybos vietų, užtikrindami tokias pačias kaip prekybos vietų darbo valandas.
 • Užstatas už parduodamų gaminių pakuotes pakuočių vartotojams turi būti grąžinamas grynaisiais pinigais arba pakuočių vartotojų pageidavimu jiems suteikiama teisė įsigyti prekių ar paslaugų arba skirti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme numatytiems paramos gavėjams už sumą, lygią užstato dydžiui.
 • Pakuočių pardavėjai, prekybos vietose parduodami gaminius, už kurių pakuotes nustatytas užstatas, turi nurodyti užstato dydį kainos etiketėje.
 • Pakuočių pardavėjai, prekybos vietose parduodami gaminius, už kurių pakuotes nustatytas užstatas, turi teikti rašytinę informaciją (ne mažesniame kaip A3 formato (420 x 297 mm) plakate) apie tai, kaip pakuočių vartotojai gali grąžinti daugkartines pakuotes ir vienkartinių pakuočių atliekas.
 • Vienkartinės pakuotės, kuriai taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekos priimamos, bet užstatas gali būti negrąžinamas, jeigu:
  • – jos nepažymėtos užstato už vienkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančiu ženklu arba toks ženklas nėra aiškiai matomas ir dėl to jo negalima identifikuoti ir (ar);
  • – jos nepažymėtos brūkšniniu kodu arba brūkšninis kodas yra pažeistas ir dėl to negalima identifikuoti gamintojo ar importuotojo, ir (ar);
  • – jos nevisiškai ištuštintos, ir (ar);
  • – jų forma yra pakitusi tiek, kad techniškai neįmanoma jų identifikuoti.
.
Sutartys

VšĮ „Užstato sistemos administratorius” sudarys sutartis su visais pardavėjais priimančiais vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinančiais užstatą.

VšĮ „Užstato sistemos administratorius” teiks paslaugas vienodomis sąlygomis visiems pardavėjams.

Sutartyse numatyta surinktų pakuočių perdavimo, užstato kompensavimo, surinkimo sąnaudų kompensavimo tvarkos bei kitos sutartinės nuostatos.

Dėl sutarčių pasirašymo prašome kreiptis:

Rūta Tumienė

Tel.: +370 612 53336

Rankinio surinkimo Sutartis galite atsisiųsti čia:

Sutartis

Sutarties priedas Nr. 1

Sutarties priedas Nr. 2

Instrukcijų vadovas

Taromatai

Lietuvos Respublikos Pakuočių ir Pakuočių atliekų įstatymas numato užstato sistemos administratoriaus prievolę aprūpinti pardavėjus taromatais.

Užstato sistemos administratorius aprūpina pakuočių pardavėjus pakuočių atliekoms priimti skirtomis priemonėmis (tarp jų ir priemonėmis, užtikrinančiomis automatizuotą (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimą bei užstato grąžinimą), kurios turi būti parinktos atsižvelgiant į parduotuvės prekybos plotą ir parduotuvėje surenkamų pakuočių atliekų kiekį.

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius savo lėšomis užtikrina automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių remontą ir techninę priežiūrą arba kompensuoja pardavėjams jų įsigytų ir (ar) išsinuomotų automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių, atitinkančių užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus nustatytus techninius reikalavimus, remonto bei techninės priežiūros sąnaudas.“

Vykdydami šią pareigą, renkame informaciją ir paraiškas dėl taromatų poreikio. Paraiškas priimame nuolat.

Su paraiškomis susijusius dokumentus galite atsisiųsti čia:

Paraiškos forma

Duomenų lapo forma

Taromatų tipai

Didžiosios parduotuvės

Didžiosiose parduotuvėse, kuriose vidutiniškai per mėnesį surenkama po 40.000 vnt. ir daugiau užstatinių pakuočių, numatoma statyti galingiausius ir moderniausius taromatus – T-9.

Papildoma informacija apie T-9 taromatų modelį

Šiam modeliui būtina speciali patalpa (ne mažiau, nei 30 kv. m.), kurioje surenkamos pakuotės automatiškai rūšiuojamos, presuojamos bei sandėliuojamos.

Papildoma informacija apie specialioje patalpoje numatomą diegti įrangą

Vidutinio dydžio parduotuvės

Vidutinio dydžio ir mažesnėse parduotuvėse, kuriose vidutiniškai per mėnesį surenkama po 10.000 – 40.000 vnt. užstatinių pakuočių, numatoma statyti taromatus T-63.

Papildoma informacija apie T-63 taromatų modelį

Šiam modeliui specialios patalpos nereikia, jis statomas prekybos salėje ar šalia jos skiriant ne mažiau nei 4-6 kv. m. Taromatu surenkamos pakuotės automatiškai rūšiuojamos, presuojamos. Surinktos pakuotes yra pernešamos į parduotuvės vietą skirtą sandėliavimui.

Mažo dydžio parduotuvės

Mažo dydžio parduotuvėse, kuriose vidutiniškai per mėnesį surenkama po 3000 – 10.000 vnt. užstatinių pakuočių, numatoma statyti nepresuojančius taromatus.

Šiam modeliui specialios patalpos nereikia, jis statomas prekybos salėje ar šalia jos skiriant ne mažiau kaip 4-6 kv.m. Nepresuojančiu taromatu pakuotės automatiškai rūšiuojamos. Surinktos pakuotės yra pernešamos į parduotuvės vietą skirtą sandėliavimui.

 

Papildoma informacija apie H-11 taromatų modelį

Sąnaudų kompensavimo tarifai nuo 2020 m. Sausio 1 d.

2019 10 25 VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ valdybos sprendimu nustatyti sekantys diferencijuoti prekybininkams taikomi sąnaudų kompensavimo tarifai, kurie isigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.:

Surinkimo būdas Mat. vnt.PETMetalinėStiklinė
Presuojantys taromataiEUR/vnt.0,01930,01440,0328
Rankinis / nepresuojantys taromataiEUR/vnt.0,01590,01380,0199
Sąnaudų kompensavimo tarifai nuo 2019 m. Sausio 1 d.

2018 10 29 VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ valdybos sprendimu nustatyti sekantys diferencijuoti prekybininkams taikomi sąnaudų kompensavimo tarifai, kurie isigalioja nuo 2019 m. Sausio 1 d.:

Surinkimo būdasMat. Vnt.PETMetalinėStiklinė
Presuojantys taromataiEUR/vnt.0,01840,01400,0303
Rankinis / Nepresuojantys taromataiEUR/vnt.0,01460,01260,0175
Sąnaudų kompensavimo tarifai nuo 2018 m. Sausio 1 d.

2017 10 27 VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ valdybos sprendimu nustatyti sekantys diferencijuoti prekybininkams taikomi sąnaudų kompensavimo tarifai, kurie isigalioja nuo 2018 m. Sausio 1 d.:

Surinkimo būdasMat. Vnt.PETMetalinėStiklinė
Presuojantys taromataiEUR/vnt.0,01750,01370,0284
Rankinis / Nepresuojantys taromataiEUR/vnt.0,01380,01180,0148