*usad_site_logo* *grazinti_verta_site_logo*
lt
en

Taromatai

 

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas numato užstato sistemos administratoriaus prievolę aprūpinti pardavėjus taromatais.

Užstato sistemos administratorius aprūpina pakuočių pardavėjus pakuočių atliekoms priimti skirtomis priemonėmis (tarp jų ir priemonėmis, užtikrinančiomis automatizuotą (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimą bei užstato grąžinimą), kurios turi būti parinktos atsižvelgiant į parduotuvės prekybos plotą ir parduotuvėje surenkamų pakuočių atliekų kiekį.

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius savo lėšomis užtikrina automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių remontą ir techninę priežiūrą arba kompensuoja pardavėjams jų įsigytų ir (ar) išsinuomotų automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių, atitinkančių užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus nustatytus techninius reikalavimus, remonto bei techninės priežiūros sąnaudas.

Vykdydama šią pareigą, USAD renka informaciją ir paraiškas dėl taromatų poreikio. Paraiškos priimamos nuolat.

 

Su paraiškomis susijusius dokumentus galite atsisiųsti čia:

Paraiškos forma

Duomenų lapo forma