*usad_site_logo* *grazinti_verta_site_logo*
lt
en

Pardavėjų pareigos

 

Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme numatytos pardavėjų pareigos užstato sistemoje:

 • Vienkartinių pakuočių pardavėjai privalo priimti vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą.
 • Išimtis taikoma pakuočių pardavėjams, prekiaujantiems parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kv. m, miestelių ir kaimo parduotuvėse, kurių plotas neviršija 60 kv. m ir prekyvietėse, kioskuose, degalinėse, viešojo maitinimo įstaigose. Vienkartinių pakuočių pardavėjai, kuriems taikoma šioje dalyje numatyta išimtis, gali savo pasirinkimu dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.
 • Vienkartinių pakuočių pardavėjai privalo priimti visas pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą, nepaisant to, ar parduoda gaminius, supakuotus į tapačią pakuotę, ar ne.
 • Pakuočių pardavėjai turi organizuoti daugkartinių pakuočių ir (ar) vienkartinių pakuočių atliekų priėmimą ir užstato grąžinimą prekybos vietose ar teritorijose arba arti jų, tačiau ne didesniu kaip 150 m atstumu nuo prekybos vietų, užtikrindami tokias pačias kaip prekybos vietų darbo valandas.
 • Užstatas už parduodamų gaminių pakuotes pakuočių vartotojams turi būti grąžinamas grynaisiais pinigais arba pakuočių vartotojų pageidavimu jiems suteikiama teisė įsigyti prekių ar paslaugų arba skirti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme numatytiems paramos gavėjams už sumą, lygią užstato dydžiui.
 • Remiantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu Nr. IX-517, pakuočių pardavėjai, prekybos vietose parduodami gaminius, už kurių pakuotes nustatytas užstatas, turi nurodyti užstato dydį kainos etiketėje.
 • Pakuočių pardavėjai, prekybos vietose parduodami gaminius, už kurių pakuotes nustatytas užstatas, turi teikti rašytinę informaciją (ne mažesniame kaip A3 formato (420 x 297 mm) plakate) apie tai, kaip pakuočių vartotojai gali grąžinti daugkartines pakuotes ir vienkartinių pakuočių atliekas.
 • Vienkartinės pakuotės, kuriai taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekos priimamos, bet užstatas gali būti negrąžinamas, jeigu:
  • jos nepažymėtos užstato už vienkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančiu ženklu arba toks ženklas nėra aiškiai matomas ir dėl to jo negalima identifikuoti ir (ar);
  • jos nepažymėtos brūkšniniu kodu arba brūkšninis kodas yra pažeistas ir dėl to negalima identifikuoti gamintojo ar importuotojo, ir (ar);
  • jos nevisiškai ištuštintos, ir (ar);
  • jų forma yra pakitusi tiek, kad techniškai neįmanoma jų identifikuoti.