*usad_site_logo* *grazinti_verta_site_logo*
lt
en

Tarifų detalizavimas

 

Veiklos ir finansinių rezultatų planas 2022 metams

 

Pakuočių kiekiai Mato vnt. PET pakuotės Metalinės (aliuminio) pakuotės Metalinės (geležinės) pakuotė Stiklinės pakuotės VISO
Išleisti į rinką mln. vnt. 375 293 0,4 48 716
Surinkti mln. vnt. 338 268 0,4 40 647
Surinkimo procentas   90,3% 91,4% 93,8% 84,6% 90,4%

 

Pajamos

           
Gamintojų subsidija tūkst. EUR 10 163 1 772 19 2 390 14 344
Negrąžintas užstatas tūkst. EUR 3 737 2 564 2 745 7 049
Rūšiavimo paslaugos tūkst. EUR 0 0 0 60 60
Žaliavų pardavimas tūkst. EUR 4 153 7 426 2 430 12 010
Pajamos viso tūkst. EUR 18 053 11 762 23 3 624 33 463

 

Sąnaudos

           
Taromatų naudojimas tūkst. EUR 5 946 4 972 7 749 11 673
Kompensavimas pardavėjams tūkst. EUR 7 419 4 363 6 1 513 13 300
Logistikos paslaugos tūkst. EUR 2 083 611 1 619 3 314
Surinkimo priemonės tūkst. EUR 392 111 1 157 661
Taršos mokestis tūkst. EUR 0 0 0 197 197
Skaičiavimo centro ir Administravimo sąnaudos tūkst. EUR 2 042 1 619 2 243 3 907
Sąnaudos viso tūkst. EUR 17 882 11 676 16 3 479 33 053
             
Finansinis rezultatas už 2022 metus tūkst. EUR 171 86 7 145 410
             
Sukauptas finansinis rezultatas          
Sukauptas finansinis rezultatas 2020 m. pabaigai (audituotas) tūkst. EUR -2 118 -2 193 -113 -655 -5 079
Planuojamas finansinis rezultatas už 2021 metus tūkst. EUR 1 645 2 058 4 -29 3 678
Planuojams sukauptas finansinis rezultatas 2022 m. pabaigai tūkst. EUR -302 -48 -102 -538 -990