*usad_site_logo* *grazinti_verta_site_logo*
lt
en

Tarifų detalizavimas

 

Veiklos ir finansinių rezultatų planas 2024 metams

 

Pakuočių kiekiai Mato vnt. PET pakuotės Metalinės (aliuminio) pakuotės Metalinės (geležinės) pakuotė Stiklinės pakuotės VISO
Išleisti į rinką mln. vnt. 375 302 2 50 729
Surinkti mln. vnt. 344 282 1 44 672
Surinkimo procentas   91,6% 93,5% 89,4% 88,1% 92,2%

 

Pajamos

           
Gamintojų subsidija tūkst. EUR 16 552 5 761 80 2 824 25 218
Negrąžintas užstatas tūkst. EUR 3 236 2 083 19 663 6 001
Rūšiavimo paslaugos tūkst. EUR 0 0 0 84 84
Žaliavų pardavimas tūkst. EUR 2 800 6 541 9 592  9 941
Pajamos viso tūkst. EUR 22 588 14 385 108 4 163 41 244

 

Sąnaudos

           
Taromatų naudojimas tūkst. EUR 6 098 5 207 29 787 12 120
Kompensavimas pardavėjams tūkst. EUR 9 956 6 151 32 2 091 18 229
Logistikos paslaugos tūkst. EUR 2 644 798 3 892 4 338
Surinkimo priemonės tūkst. EUR 412 105 1 173 691
Taršos mokestis tūkst. EUR 0 0 0 0 0
Skaičiavimo centro ir Administravimo sąnaudos tūkst. EUR 2 285 1 874 10 294 4 462
Sąnaudos viso tūkst. EUR 21 394 14 135 73 4 237 39 840
             
Finansinis rezultatas už 2024 metus tūkst. EUR 1193 250 34 -74 1 404
             
Sukauptas finansinis rezultatas          
Sukauptas finansinis rezultatas 2022 m. pabaigai (audituotas) tūkst. EUR 1 823 -163 -101 -326 1 232
Planuojamas finansinis rezultatas už 2023 metus tūkst. EUR -4 195 -438 55 440 -4 138
Planuojams sukauptas finansinis rezultatas 2024 m. pabaigai tūkst. EUR -1 178 -351 -12 40 -1 502