Grįžti į pradinį
Gamintojams ir importuotojams

Gamintojai ir importuotojai, kurie tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus gėrimus, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis, nektarą, supakuotus į stiklinę, plastikinę ar metalinę vienkartinę pakuotę, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet mažesnė negu trys litrai, privalo dalyvauti vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemoje (išskyrus į stiklinę vienkartinę pakuotę supakuotus vaisių vyną, vaisių vyno gėrimus ir vaisių vyno kokteilius).

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ teikia paslaugas vienodomis sąlygomis visiems gamintojams ir importuotojams, nepriklausomai nuo jų dydžio ir išleidžiamo pakuočių kiekio.

Prisijunkite prie pakuočių registro sistemos: lt.dineta.eu/usad

Gamintojų pareigos

Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme numatytos gamintojų ir importuotojų pareigos užstato sistemoje:

 • Gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuočių atliekas, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus gėrimus, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis, nektarą, supakuotus į šią prekinę vienkartinę pakuotę, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet mažesnė negu trys litrai:
  • – stiklinę;
  • – plastikinę;
  • – metalinę.
 • Gamintojai ir importuotojai, tiekdami Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, privalo pakuotę pažymėti pakuotės gamintoją ar importuotoją identifikuojančiu brūkšniniu kodu ir atitinkamos užstato sistemos taikymą nurodančiu ženklu.
 • Gamintojai ir importuotojai, kurių gaminių pakuotėms taikoma užstato sistema, taip pat pakuočių platintojai ar pakuočių pardavėjai, platindami ar parduodami gaminius šiose pakuotėse, turi apskaitos dokumentuose atskirai nurodyti gaminio kainą ir pakuotės užstato dydį.
 • Gamintojai ir importuotojai privalo dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę nustatytas užstatas, tik pavesdami užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti užstato už vienkartines pakuotes sistemą.
 • Gamintojai ir importuotojai privalo apmokėti dalyvavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemoje išlaidas, susijusias su užstato sistemoje surenkamų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymu ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimu.
.
Sutartys

VšĮ “Užstato sistemos administratorius” sudarys sutartis su visais gamintojais ir importuotojais tiekiančiais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas.

VšĮ “Užstato sistemos administratorius” teiks paslaugas vienodomis sąlygomis visiems gamintojams ir importuotojams, nepriklausomai nuo jų dydžio ir išleidžiamo pakuočių kiekio.

Sutartyse numatyta užstato administravimo, ataskaitų ir informacijos teikimo, produktų registravimo užstato sistemoje, atsiskaitymų tvarkos, VšĮ “Užstato sistemos administratorius” įsipareigojimai įvykdyti pakuočių atliekų sutvarkymo užduotis bei kitos sutartinės nuostatos.

Su sutartimis susijusius dokumentus galite atsisiųsti čia:

Sutarties tekstas

Sutarties priedas Nr. 1

Sutarties priedas Nr. 2

Instrukciju vadovas

Svarbu pasiruošti
Ženklinimas

Gamintojai ir importuotojai, tiekdami Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, privalo pakuotę pažymėti pakuotės gamintoją ar importuotoją identifikuojančiu brūkšniniu kodu ir atitinkamos užstato sistemos taikymą nurodančiu ženklu.

Ženklinimo tokiu ženklu tvarką nustato aplinkos ministras.

Aplinkos ministro įsakymas dėl ženklinimo tvarkos.

Užstato sistemos administratorius savo instrukcijų vadove (6 dalis) nustato brūkšninio kodo išmatavimų, spalvų, ir kitus reikalavimus. Šių reikalavimų būtina laikytis tam, kad pakuočių priėmimui naudojami taromatai galėtų atpažinti vartotojų grąžinamas pakuotes.

VšĮ “Užstato sistemos administratoriaus” instrukcijų vadovas.

Ženklo failus galima parsisiųsti iš čia:

Pozityvinis variantas: PDF formatas AI formatas
Negatyvinis variantas: PDF formatas AI formatas
Tarifai nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Siekdama, kad sistema ir toliau veiktų kokybiškai ir nepertraukiamai, VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ valdyba priėmė sprendimą nuo 2016 m. lapkričio 1 d. keisti tarifų dydžius gamintojams ir importuotojams.

Taip pat buvo nutarta, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. metalinė pakuotė bus išskiriama į dvi atskiras kategorijas – aliuminio pakuotes ir plienines pakuotes. Toks sprendimas priimtas todėl, kad plieninių pakuočių kiekis ir procentinė dalis tarp metalinių pakuočių yra ženkliai didesnė nei planuota, o šių pakuočių antrinių žaliavų pardavimo vertė skiriasi dešimtimis kartų (skirtumas siekia 1000 EUR/tonai).

Nauji  įkainiai, kurie įsigalios nuo 2016 m. lapkričio 1 dienos:

PET Metalinė (aliuminis) Metalinė (plieninė) Stiklinė
Unikalus EAN kodas EUR/vnt 0,025 0,025
Universalus EAN kodas EUR/vnt 0,025 0,025
Nepakeistas EAN kodas EUR/vnt 0,025 0,025

 

Nuo šių metų lapkričio 1 d. keisis tarifai, mokami už dviejų tipų pakuotes – PET ir plieninę tarą. Tarifai joms buvo nustatyti atsižvelgiant į tai, kad šių pakuočių surinkimas ir sutvarkymas nepadengia visų tam reikiamų sąnaudų, priešingai negu stiklinių ir aliuminių pakuočių.

Daugiau informacijos apie naujus tarifų dydžius rasite čia.