Grįžti į pradinį
Finansinis skaidrumas

VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ tikslas – vykdyti užstato sistemos administratoriaus funkcijas, užtikrinant sistemos skaidrumą ir efektyvumą.

Šioje skiltyje paaiškiname finansinius užstato sistemos veikimo principus.

Užstato sistemos išlaikymas

Lietuva yra įsipareigojusi iki 2020 metų surinkti ir sutvarkyti 90 proc. į rinką išleidžiamų pakuočių. Ši pareiga tenka gėrimų gamintojams ir importuotojams, kurie laikomi atsakingais už į rinką išleistas pakuotes ir jų indėlis į užstato sistemą yra didžiausias.

Užstato sistema iš dalies yra išlaikoma iš dviejų šaltinių – negrąžintų pakuočių užstato ir perdirbtų antrinių žaliavų. Likusią išlaidų dalį padengia gamintojų ir importuotojų subsidijos. Tokiu principu užstato sistemos veikia ir kitose šalyse.

Keičiantis rinkos sąlygoms (pavyzdžiui, krentant žaliavų kainoms arba augant pakuočių grįžtamumui), gali keistis ir subsidijų iš gamintojų poreikis.

.
Tarifų nustatymas

Tarifai gėrimų gamintojams ir importuotojams nustatomi taip, kad sistemos pajamos ir sąnaudos būtų subalansuotos, ir grynasis finansinis rezultatas būtų lygus nuliui.

Todėl VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ valdyba kasmet peržiūri sistemos biudžetą, ir tvirtina tarifus gamintojams ir importuotojams. Apie tarifų pasikeitimus gamintojai ir importuotojai yra informuojami kartu teikiant paaiškinimą dėl tokių pakeitimų priežasčių bei papildomą finansinę informaciją.

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ paslaugas teikia vienodomis sąlygomis visiems gamintojams ir importuotojams, nepriklausomai nuo jų dydžio ir išleidžiamo pakuočių kiekio. Todėl nepriklausomai nuo to, kiek plastikinių, stiklinių ar metalinių pakuočių gamintojas išleidžia į rinką, už vieną atitinkamos rūšies pakuotės vienetą nustatoma vienodas tarifas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienos rūšies pakuočių surinkimas, sutvarkymas ir jų žaliavos pardavimo kaina skiriasi. Dėl šios priežasties kiekvienai pakuočių rūšiai yra nustatomi skirtingi pakuočių tvarkymo tarifai.

Tarifų struktūra 2017 m. (ct/vnt):
Pakuotės PET Aliuminio Geležinės Stiklinės Viso 2017
Pajamos iš nesugrąžinto užstato 0.95 0.95 0.95 1.75 0.99
Pajamos už parduotas žaliavas 0.52 1.64 0.27 0.92 0.92
Pajamos VISO 1.48 2.60 1.23 2.68 1.91
Prekybininkų sąnaudų kompensavimas 2.40 2.40 2.40 2.19 2.39
Suteikiamų priemonių (maišai, plombos) sąnaudos 0.12 0.04 0.04 0.46 0.11
Surinktų pakuočių logistikos sąnaudos 0.46 0.13 0.13 1.34 0.38
Taromatų naudojimosi sąnaudos 1.27 1.27 1.27 1.15 1.26
Skaičiavimo centro sąnaudos 0.63 0.63 0.63 0.57 0.63
Sąnaudos VISO 4.88 4.46 4.46 5.72 4.76
Subsidijos poreikis 3.40 1.87 3.24 3.04 2.85
2017 m. Tarifai (Gamintojų subsidija) 3.00 1.50 3.00 2.50 2.46
2017 metų biudžetas

Užstato sistemos pajamos iš negrąžinto užstato tiesiogiai priklauso nuo to, kiek surenkama pakuočių. Atsižvelgiant į pirmųjų užstato sistemos veikimo metų rezultatus, planuojama, kad 2017 metais grįš 90 proc. pakuočių ir pajamos iš negrąžinto užstato sudarys apie 22 proc. visų užstato sistemos pajamų.

Skaičiuojama, kad atitinkamai pajamos už antrinių žaliavų pardavimą sudarys apie 21 proc. visų pajamų. Žaliavų perdirbėjai atrenkami konkurso būdu.

Didžiausią sistemos pajamų dalį – daugiau nei 56 proc. – sudaro gamintojų ir importuotojų subsidijos.

Vis dėlto 2017 metams nustatyti tarifai yra mažesni už užstato sistemos subsidijos poreikį; užstato sistemos finansinis rezultatas nėra subalansuotas – planuojamas 2,4 mln. EUR nuostolis. Todėl bus siekiama subalansuoti finansinį rezultatą, atsižvelgiant į faktinį pakuočių surinkimo rezultatą, užstato sistemos pajamas bei sąnaudas.

Planuojamas pakuočių surinkimas
Mat. Vnt. PET Aliuminio Geležies Stiklinėmis Viso 2017
Išleista į rinką mln. Vnt. 360 210 10 26 606
Surinkta mln. Vnt. 326 190 9 21 546
Grįžimo % 90% 90% 90% 82% 90%
2017 metų biudžetas
Mat. Vnt. PET Aliuminio Geležies Stiklinėmis Viso
Pajamos iš nesugrąžinto užstato Tūkst. EUR 3,434 2,003 95 456 5,988
Gamintojų subsidija Tūkst. EUR 10,800 3,150 300 650 14,900
Pajamos už parduotas žaliavas Tūkst. EUR 1,878 3,448 27 240 5,593
VISO PAJAMOS Tūkst. EUR 16,111 8,601 423 1,346 26,481
Mat. Vnt. PET Aliuminio Geležies Stiklinėmis Viso
Prekybininkų sąnaudų kompensavimas Tūkst. EUR 8,638 5,039 240 569 14,486
Suteikiamų priemonių (maišai, plombos) sąnaudos Tūkst. EUR 434 79 4 120 637
Surinktų pakuočių transportavimo į skaičiavimo centrą sąnaudos Tūkst. EUR 1,669 277 13 349 2,307
Taromatų naudojimosi sąnaudos Tūkst. EUR 4,560 2,660 127 300 7,647
VISO SURINKIMO SĄNAUDOS Tūkst. EUR 15,301 8,055 384 1,338 25,077
SKAIČIAVIMO CENTRO SĄNAUDOS Tūkst. EUR 2,259 1,318 63 149 3,788
GRYNASIS REZULTATAS Tūkst. EUR -1,448 -771 -24 -141 -2,384
GAMINTOJŲ TARIFAI EUR/vnt 0,030 0,015 0,030 0,025 0,025
2017 m. sąnaudų ir pajamų paskirstymas

Didžiausią dalį užstato sistemos sąnaudų – apie 77 proc. – sudaro surinkimo sąnaudos parduotuvėse – prekybininkų sąnaudų kompensavimas, taromatų infrastruktūros išlaikymas ir suteikiamos surinkimo priemonės parduotuvėms.

Didžiąją dalį užstato sistemos pajamų – 56 proc.– sudaro gamintojų ir importuotojų subsidijos.

Sąnaudos
Prekybinių sąnaudų kompensavimas
Suteikiamų priemonių (maišai, plombos) sąnaudos
Surinktų pakuočių logistikos sąnaudos
Taromatų naudojimosi sąnaudos
Skaičiavimo centro sąnaudos
Pajamos
Pajamos iš nesugrąžinto užstato
Pajamos už parduotas žaliavas
2017 m. tarifai (Gamintojų subsidija)
Sistemos efektyvumo didinimas

Vienas pagrindinių VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ prioritetų – efektyviai veikianti užstato sistema. Todėl taikome įvairias priemones, skirtas sumažinti sistemos kaštus:

  • Taromatų tiekėjas buvo atrinktas konkurso būdu, todėl taromatų naudojimosi sąnaudos (apie 27 proc. visų sąnaudų) yra optimalios. Pagrindinis konkurso atrankos kriterijus – mažiausia kaina.
  • Logistikos sąnaudos (apie 8 proc. visų sąnaudų) yra mažesnės dėl optimaliai parinktos skaičiavimo centro geografinės padėties – jis pastatytas Vilniuje, kur priduodamas didžiausias pakuočių skaičius. Netoli skaičiavimo centro yra įsikūrę pagrindiniai didžiųjų šalies parduotuvių sandėliai, todėl pakuočių gabenimui galima išnaudoti atgalinį transportą, papildomai taupant sistemos kaštus.
  • Visos parduotuvėms suteikiamos pakavimo priemonės (apie 2 proc. visų sąnaudų) taip pat yra surenkamos ir perdirbamos, tokiu būdu padidinant pajamas iš parduodamų žaliavų.
  • Skaičiavimo centras veikia efektyviai – jo veiklas (13 proc. visų sąnaudų) reguliariai peržiūri gamintojai ir importuotojai tvirtindami sistemos planus ir biudžetus.