Grįžti į pradinį
Finansinis skaidrumas

VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ tikslas – vykdyti užstato sistemos administratoriaus funkcijas, užtikrinant sistemos skaidrumą ir efektyvumą.

Šioje skiltyje paaiškiname finansinius užstato sistemos veikimo principus.

Užstato sistemos išlaikymas

Lietuva yra įsipareigojusi iki 2020 metų surinkti ir sutvarkyti 90 proc. į rinką išleidžiamų pakuočių. Ši pareiga tenka gėrimų gamintojams ir importuotojams, kurie laikomi atsakingais už į rinką išleistas pakuotes ir jų indėlis į užstato sistemą yra didžiausias.

Užstato sistema iš dalies yra išlaikoma iš dviejų šaltinių – negrąžintų pakuočių užstato ir perdirbtų antrinių žaliavų. Likusią išlaidų dalį padengia gamintojų ir importuotojų subsidijos. Tokiu principu užstato sistemos veikia ir kitose šalyse.

Keičiantis rinkos sąlygoms (pavyzdžiui, krentant žaliavų kainoms arba augant pakuočių grįžtamumui), gali keistis ir subsidijų iš gamintojų poreikis.

.
Tarifų nustatymas

Tarifai gėrimų gamintojams ir importuotojams nustatomi taip, kad sistemos pajamos ir sąnaudos būtų subalansuotos, ir grynasis finansinis rezultatas būtų lygus nuliui.

Todėl VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ valdyba kasmet peržiūri sistemos biudžetą, ir tvirtina tarifus gamintojams ir importuotojams. Apie tarifų pasikeitimus gamintojai ir importuotojai yra informuojami kartu teikiant paaiškinimą dėl tokių pakeitimų priežasčių bei papildomą finansinę informaciją.

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ paslaugas teikia vienodomis sąlygomis visiems gamintojams ir importuotojams, nepriklausomai nuo jų dydžio ir išleidžiamo pakuočių kiekio. Todėl nepriklausomai nuo to, kiek plastikinių, stiklinių ar metalinių pakuočių gamintojas išleidžia į rinką, už vieną atitinkamos rūšies pakuotės vienetą nustatoma vienodas tarifas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienos rūšies pakuočių surinkimas, sutvarkymas ir jų žaliavos pardavimo kaina skiriasi. Dėl šios priežasties kiekvienai pakuočių rūšiai yra nustatomi skirtingi pakuočių tvarkymo tarifai.

Tarifų struktūra 2018 m. (Eur/vnt):
Pakuotės PET Aliuminio Geležinės Stiklinės Viso 2018
Pajamos iš nesugrąžinto užstato 0.0069 0.0068 0.0069 0.0134 0.0073
Gamintojų subsidija 0.0300 0.0110 0.0290 0.0400 0.0239
Pajamos už parduotas žaliavas 0.0075 0.0197 0.0022 0.0087 0.0119
Pajamos VISO 0.0444 0.0375 0.0381 0.0621 0.0431
Taromatų naudojimosi ir Prekybininkų sąnaudų kompensavimas 0.0292 0.0275 0.0279 0.0402 0.0293
Logistikos ir pakavimo priemonių sąnaudos 0.0065 0.0025 0.0024 0.0156 0.0057
Skaičiavimo centro sąnaudos 0.0066 0.0066 0.0066 0.0061 0.0066
Sąnaudos VISO 0.0424 0.0365 0.0368 0.0620 0.0415
2018 m. Tarifai (Gamintojų subsidija) 0.030 0.011 0.029 0.040 0.024
2018 metų biudžetas

Didžiausia USAD pajamų dalis – kiek daugiau nei 55 proc. – tai gėrimų gamintojų bei importuotojų mokamos subsidijos.

Pajamos už antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, aliuminio) pardavimą sudarys apie 28 proc. USAD pajamų.

17 proc. pajamų turėtų sudaryti lėšos iš gėrimų pirkėjų sumokėto, tačiau neatsiimto užstato.

Didžiausią užstato sistemos išlaidų dalį – apie 70 proc. – sudaro prekybininkų sąnaudų kompensacijos bei taromatų infrastruktūros išlaikymas.

Skaičiavimo centro veiklos išlaikymui skiriama apie 16 proc. USAD gautų lėšų

Išlaidos logistikai bei pakavimo priemonėms turėtų sudaryti 14 proc. išlaidų.

2018 m. USAD finansinis rezultatas nėra subalansuotas – planuojamas 0,845 mln. Eur teigiamas grynasis rezultatas bus skirtas dalinai padengti 2016–2017 m. susidariusį 4,8 mln. Eur nuostolį.

Planuojamas pakuočių surinkimas
Mat. Vnt. PET Aliuminio Geležies Stiklinės Viso 2018
Išleista į rinką mln. Vnt. 321 197 1 35 554
Surinkta mln. Vnt. 299 184 1 30 514
Grįžimo % 93% 93% 93% 87% 93%
2018 metų biudžetas
Mat. Vnt. PET Aliuminio Geležies Stiklinės Viso 2018
Pajamos iš nesugrąžinto užstato Tūkst. EUR 2.229 1.349 6 470 4.053
Gamintojų subsidija Tūkst. EUR 9.632 2.168 25 1.404 13.229
Pajamos už parduotas žaliavas Tūkst. EUR 2.395 3,877 2 304 6.578
Pajamos VISO Tūkst. EUR 14.256 7.393 32 2.178 23.860
Mat. Vnt. PET Aliuminio Geležies Stiklinės Viso 2018
Taromatų naudojimosi ir Prekybininkų sąnaudų kompensavimas Tūkst. EUR 9.388 5.418 24 1.411 16.240
Logistikos ir pakavimo priemonių sąnaudos Tūkst. EUR 2.102 485 2 548 3.138
SURINKIMO SĄNAUDOS VISO Tūkst. EUR 11.490 5.903 26 1.959 19.377
SKAIČIAVIMO CENTRO SĄNAUDOS Tūkst. EUR 2.116 1.300 6 215 3.638
GRYNASIS REZULTATAS Tūkst. EUR 650 190 1 4 845
GAMINTOJŲ TARIFAI EUR/vnt 0.030 0.011 0.029 0.040 0.024
2018 m. sąnaudų ir pajamų paskirstymas

Didžiausią dalį užstato sistemos sąnaudų – apie 70 proc. – sudaro surinkimo sąnaudos parduotuvėse – prekybininkų sąnaudų kompensavimas, taromatų infrastruktūros išlaikymas ir suteikiamos surinkimo priemonės parduotuvėms.

Didžiąją dalį užstato sistemos pajamų – 55 proc.– sudaro gamintojų ir importuotojų subsidijos.

Sąnaudos
Taromatų naudojimosi ir Prekybininkų sąnaudų kompensavimas
Logistikos ir pakavimo priemonių sąnaudos
Skaičiavimo centro sąnaudos
Pajamos
Pajamos iš nesugrąžinto užstato
Pajamos už parduotas žaliavas
Gamintojų subsidija
Sistemos efektyvumo didinimas

Vienas pagrindinių USAD prioritetų – efektyviai veikianti užstato sistema. Todėl taikomos įvairios veiklos kaštų mažinimo priemonės:

  • USAD skaičiavimo centras veikia efektyviai – surinktos pakuotės skaičiuojamos ir apdorojamos centralizuotai. Taip užtikrinamas optimalus resursų paskirstymas bei veiklos efektyvumas. Skaičiavimo centro veiklą kasmet peržiūri gėrimų gamintojų ir importuotojų atstovai.
  • Taromatų tiekėjas pasirinktas konkurso būdu, todėl taromatų naudojimo sąnaudos yra optimalios. Pagrindinis konkurso atrankos kriterijus – mažiausia kaina.
  • 2017 m. nepriklausomų ekspertų atliktas Pardavėjų procesų ir sąnaudų, susijusių su vienkartinių ir daugkartinių pakuočių priėmimu ir užstato grąžinimu, auditas leido tiksliai pamatuoti ir įvertinti pakuočių surinkimo sąnaudas bei patikslinti vienkartinių pakuočių surinkimo tarifus Pardavėjams.
  • Tinkamai parinkta skaičiavimo centro geografinė padėtis. Vilniuje surenkama daugiausiai pakuočių, be to, šalia yra pagrindiniai didžiųjų šalies parduotuvių sandėliai. Tai leidžia pakuočių gabenimui pasitelkti į sandėlius grįžtantį transportą ir taip užsitikrinti žemas logistikos sąnaudas.
  • Perdirbimui paruoštos žaliavos parduodamos konkurso būdu atrinktiems perdirbėjams, dėl to pakuočių žaliavos parduodamos už pasaulinės rinkos sąlygas atitinkančias kainas ir sąlygas.
  • USAD parduotuvėms suteikia ir pakuočių pakavimo priemones, kurios taip pat surenkamos bei perduodamos perdirbti, taip didinant pajamas iš parduodamų žaliavų.