Grįžti į pradinį
Finansinis skaidrumas

VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ tikslas – vykdyti užstato sistemos administratoriaus funkcijas, užtikrinant sistemos skaidrumą ir efektyvumą.

Šioje skiltyje paaiškiname finansinius užstato sistemos veikimo principus.

Užstato sistemos išlaikymas

Lietuva yra įsipareigojusi iki 2020 metų surinkti ir sutvarkyti 90 proc. į rinką išleidžiamų pakuočių. Ši pareiga tenka gėrimų gamintojams ir importuotojams, kurie laikomi atsakingais už į rinką išleistas pakuotes ir jų indėlis į užstato sistemą yra didžiausias.

Užstato sistema iš dalies yra išlaikoma iš dviejų šaltinių – negrąžintų pakuočių užstato ir perdirbtų antrinių žaliavų. Likusią išlaidų dalį padengia gamintojų ir importuotojų subsidijos. Tokiu principu užstato sistemos veikia ir kitose šalyse.

Keičiantis rinkos sąlygoms (pavyzdžiui, krentant žaliavų kainoms arba augant pakuočių grįžtamumui), gali keistis ir subsidijų iš gamintojų poreikis.

.
Tarifų nustatymas

Tarifai gėrimų gamintojams ir importuotojams nustatomi taip, kad sistemos pajamos ir sąnaudos būtų subalansuotos, ir grynasis finansinis rezultatas būtų lygus nuliui.

Todėl VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ valdyba kasmet peržiūri sistemos biudžetą, ir tvirtina tarifus gamintojams ir importuotojams. Apie tarifų pasikeitimus gamintojai ir importuotojai yra informuojami kartu teikiant paaiškinimą dėl tokių pakeitimų priežasčių bei papildomą finansinę informaciją.

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ paslaugas teikia vienodomis sąlygomis visiems gamintojams ir importuotojams, nepriklausomai nuo jų dydžio ir išleidžiamo pakuočių kiekio. Todėl nepriklausomai nuo to, kiek plastikinių, stiklinių ar metalinių pakuočių gamintojas išleidžia į rinką, už vieną atitinkamos rūšies pakuotės vienetą nustatoma vienodas tarifas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienos rūšies pakuočių surinkimas, sutvarkymas ir jų žaliavos pardavimo kaina skiriasi. Dėl šios priežasties kiekvienai pakuočių rūšiai yra nustatomi skirtingi pakuočių tvarkymo tarifai.

Tarifų struktūra 2019 m. (Eur/vnt):
Pakuotės PET Aliuminio Geležinės Stiklinės Viso 2019
Pajamos iš nesugrąžinto užstato 0.0087 0.0065 0.0092 0.0158 0.0083
Gamintojų subsidija 0.0270 0.0090 0.0290 0.0290 0.0207
Pajamos už parduotas žaliavas 0.0083 0.0198 0.0058 0.0090 0.0125
Pajamos VISO 0.0441 0.0353 0.0440 0.0538 0.0415
Taromatų naudojimosi ir Prekybininkų sąnaudų kompensavimas 0.0301 0.0284 0.0328 0.0390 0.0299
Logistikos ir pakavimo priemonių sąnaudos 0.0061 0.0017 0.0010 0.0154 0.0051
Skaičiavimo centro sąnaudos 0.0061 0.0062 0.0060 0.0056 0.0061
Sąnaudos VISO 0.0423 0.0363 0.0398 0.0599 0.0411
2019 m. Tarifai (Gamintojų subsidija) 0.027 0.009 0.029 0.029 0.022
2019 metų biudžetas

Didžiausia USAD pajamų dalis – 50 proc. – tai gėrimų gamintojų bei importuotojų mokamos subsidijos.

Pajamos už antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, aliuminio) pardavimą sudarys apie 30 proc. USAD pajamų.

20 proc. pajamų turėtų sudaryti lėšos iš gėrimų pirkėjų sumokėto, tačiau neatsiimto užstato.

Didžiausią užstato sistemos išlaidų dalį – apie 73 proc. – sudaro prekybininkų sąnaudų kompensacijos bei taromatų infrastruktūros išlaikymas.

Skaičiavimo centro veiklos išlaikymui skiriama apie 15 proc. USAD gautų lėšų

Išlaidos logistikai bei pakavimo priemonėms turėtų sudaryti 12 proc. išlaidų.

2019 m. USAD finansinis rezultatas nėra subalansuotas – planuojamas 0,250 mln. Eur teigiamas grynasis rezultatas bus skirtas dalinai padengti 2016–2017 m. susidariusį 4,8 mln. Eur nuostolį.

Planuojamas pakuočių surinkimas
Mat. vnt. PET Aliuminio Geležies Stiklinės Viso 2019
Išleista į rinką mln. vnt. 373 223 0,43 33 630
Surinkta mln. vnt. 341 209 0,39 28 578
Grįžimo % 91% 94% 91% 84% 92%
2019 metų biudžetas
Mat. Vnt. PET Aliuminio Geležies Stiklinės Viso 2019
Pajamos iš nesugrąžinto užstato Tūkst. EUR 3.256 1.446 4 526 5.231
Gamintojų subsidija Tūkst. EUR 10.084 2.009 12 967 13.072
Pajamos už parduotas žaliavas Tūkst. EUR 3.118 4.430 2 301 7.852
Pajamos VISO Tūkst. EUR 16.458 7.884 19 1.794 26.155
Mat. Vnt. PET Aliuminio Geležies Stiklinės Viso 2019
Taromatų naudojimosi ir Prekybininkų sąnaudų kompensavimas Tūkst. EUR 11.241 6.328 14 1.299 18.882
Logistikos ir pakavimo priemonių sąnaudos Tūkst. EUR 2.287 390 0.45 512 3.189
SURINKIMO SĄNAUDOS VISO Tūkst. EUR 13.528 6.718 15 1.811 22.071
SKAIČIAVIMO CENTRO SĄNAUDOS Tūkst. EUR 2.260 1.384 3 186 3.833
GRYNASIS REZULTATAS Tūkst. EUR 670 -218 2 -203 250
GAMINTOJŲ TARIFAI EUR/vnt 0.027 0.009 0.029 0.029 0.022
2019 m. sąnaudų ir pajamų paskirstymas

Didžiausią dalį užstato sistemos sąnaudų – apie 73 proc. – sudaro surinkimo sąnaudos parduotuvėse – prekybininkų sąnaudų kompensavimas, taromatų infrastruktūros išlaikymas ir suteikiamos surinkimo priemonės parduotuvėms.

Didžiąją dalį užstato sistemos pajamų – 50 proc.– sudaro gamintojų ir importuotojų subsidijos.

Sąnaudos
Taromatų naudojimosi ir Prekybininkų sąnaudų kompensavimas
Logistikos ir pakavimo priemonių sąnaudos
Skaičiavimo centro sąnaudos
Pajamos
Pajamos iš nesugrąžinto užstato
Pajamos už parduotas žaliavas
Gamintojų subsidija
Sistemos efektyvumo didinimas

Vienas pagrindinių USAD prioritetų – efektyviai veikianti užstato sistema. Todėl taikomos įvairios veiklos kaštų mažinimo priemonės:

  • USAD skaičiavimo centras veikia efektyviai – surinktos pakuotės skaičiuojamos ir apdorojamos centralizuotai. Taip užtikrinamas optimalus resursų paskirstymas bei veiklos efektyvumas. Skaičiavimo centro veiklą kasmet peržiūri gėrimų gamintojų ir importuotojų atstovai.
  • Taromatų tiekėjas pasirinktas konkurso būdu, todėl taromatų naudojimo sąnaudos yra optimalios. Pagrindinis konkurso atrankos kriterijus – mažiausia kaina.
  • 2017 m. nepriklausomų ekspertų atliktas Pardavėjų procesų ir sąnaudų, susijusių su vienkartinių ir daugkartinių pakuočių priėmimu ir užstato grąžinimu, auditas leido tiksliai pamatuoti ir įvertinti pakuočių surinkimo sąnaudas bei patikslinti vienkartinių pakuočių surinkimo tarifus Pardavėjams.
  • Tinkamai parinkta skaičiavimo centro geografinė padėtis. Vilniuje surenkama daugiausiai pakuočių, be to, šalia yra pagrindiniai didžiųjų šalies parduotuvių sandėliai. Tai leidžia pakuočių gabenimui pasitelkti į sandėlius grįžtantį transportą ir taip užsitikrinti žemas logistikos sąnaudas.
  • Perdirbimui paruoštos žaliavos parduodamos konkurso būdu atrinktiems perdirbėjams, dėl to pakuočių žaliavos parduodamos už pasaulinės rinkos sąlygas atitinkančias kainas ir sąlygas.
  • USAD parduotuvėms suteikia ir pakuočių pakavimo priemones, kurios taip pat surenkamos bei perduodamos perdirbti, taip didinant pajamas iš parduodamų žaliavų.