Grįžti į pradinį
VšĮ „Užstato sistemos administratorius”

administruoja visą užstato sistemą – nuo pakuočių surinkimo iki perdirbimo.
Mūsų tikslas – efektyviai veikianti užstato sistema, patogi visiems jos dalyviams.

Apie USAD

VšĮ „Užstato sistemos administratorius” – ne pelno siekianti įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – vykdyti užstato sistemos administratoriaus funkcijas kaip numatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.

Steigėjai:

VšĮ „Užstato sistemos administratorius” steigėjų nariai išleidžia į rinką per 80% visų užstato sistemoje dalyvaujančių pakuočių.

Naujienos
2017-11-29

Patvirtinti nauji tarifai už pakuočių tvarkymą gamintojams ir importuotojams

 

Ne pelno siekiančios VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) valdyba patvirtino naujus tarifus už pakuočių sutvarkymą visiems gėrimų gamintojams ir importuotojams. Jie įsigalios nuo 2018 metų sausio 1 dienos.

 

Gamintojai ir importuotojai už aliuminio skardines vietoje šiuo metu taikomo 1,5 centų už vienetą tarifo nuo kitų metų mokės 1,1 ct/vnt., už geležines skardines – nebe 3 ct/vnt., o 2,9 ct/vnt. Plastikinėms pakuotėms taikomas tarifas liks nepakitęs, 3 ct/vnt., o vienkartiniai stikliniai buteliai bus apmokestinami nebe 2,5 ct/vnt. tarifu, bet 4 ct/vnt. tarifu.

 

„Naujoji užstato sistema pasiteisino ir veikia sklandžiai, gyventojams ja naudotis patogu – tai rodo jų aktyvumas. Perdirbimui grąžinamos net 9 iš 10-ies pakuočių. Esame ne pelno siekianti viešoji įstaiga, taigi kiekvienais metais peržiūrime darbo rezultatus ir planuojame tolimesnę veiklą. Tarifai gamintojams ir importuotojams keičiami atsižvelgiant į užstato sistemos efektyvumą ir įvertinus jos kaštus. Tai yra natūralus procesas, padedantis užtikrinti sklandžią užstato sistemos veiklą“, – teigia Gintaras Varnas, taromatų sistemą įdiegusios ir prižiūrinčios USAD generalinis direktorius.

 

2018 metais planuojama surinkti net 93 proc. visų į rinką išleistų užstatinių pakuočių, tačiau vidutiniai tarifai gamintojams kitąmet mažės 3 proc. Numatoma, kad USAD pajamos iš jų subsidijų kitąmet sumažės 7 proc., lyginant su 2017 m.

 

Kitais metais labiausiai, net 26 proc., mažės aliuminio pakuotėms taikomi tarifai – šios pakuotės sudaro beveik 40 proc. visų užstato sistemoje dalyvaujančių pakuočių. Plastikinės pakuotės sudaro didžiąją visų surenkamų pakuočių dalį – net 55 proc.; joms tarifas 2018 m. nesikeis. Likusius 5 proc. užstato sistemoje dalyvaujančių pakuočių sudaro stiklinės pakuotės, joms tarifas augs iki 4 ct/vnt.

 

Nors vidutiniškai gamintojų tarifai 2018 metais mažės, labiau išryškės jų skirtumai tarp pakuočių rūšių dėl skirtingos pakuočių rūšių ekonomikos. Skiriasi gaunamos pajamos už antrines žaliavas (pavyzdžiui, viena tona surinktų aliuminio žaliavų kainuoja per 1200 Eur/t, tuo metu viena tona PET žaliavų kainuoja mažiau nei 300 Eur/t), taip pat skiriasi logistikos sąnaudos bei pardavėjų surinkimo sąnaudos.

 

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, 2017 m. „Earnst & Young Baltic“ atliktas pardavėjų surinkimo sąnaudų detalus auditas leido tiksliai įvertinti, kiek ir kokių resursų reikia pardavėjams, vykdant užstatinių pakuočių surinkimo veiklą. Atsižvelgiant į kiekvienos pakuotės rūšies specifiką, audito metu buvo detaliai išmatuoti pardavėjų procesai, susiję su pakuočių surinkimu, ir įvertinti pardavėjų patiriami kaštai bei investicijos. Atliktas auditas leido diferencijuoti kiekvienos pakuotės rūšies surinkimo tarifus pardavėjams.

 

USAD numato tarifus gamintojams ir importuotojams ateityje peržiūrėti kasmet. Planuojama, kad vėlesniais metais užstato sistemoje surenkamų pakuočių kiekis išliks panašus kaip ir šiuo metu. Taip pat ateityje nėra numatoma reikšmingų pokyčių gamintojų ir importuotojų tarifams.

 

USAD yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, kurios tikslas – vykdyti užstato sistemos administratoriaus funkcijas, užtikrinant sistemos skaidrumą ir efektyvumą. USAD steigėjai yra Lietuvos aludarių gildija, Lietuvos prekybos įmonių asociacija ir Lietuvos natūralaus mineralinio vandens gamintojų asociacija.

2017-10-27

Keisis kompensacijos už taros supirkimą prekybininkams

 

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) kartu su Lietuvos prekybos įmonių asociacija ir VšĮ „Desa“ užsakė išsamų auditą, kurio išvadomis remiantis nuo 2018 m. sausio 1 dienos įvedami diferencijuoti prekybininkams mokamų kompensacijų už užstatinių pakuočių surinkimą tarifai.

 

„Sudarius galimybę patogiai grąžinti vienkartines stiklines, plastmasines ir metalines gėrimų pakuotes, ja naudojasi absoliuti dauguma vartotojų, perdirbimui grįžta net 9 iš 10-ies pakuočių. Toks rodiklis būdingas Vakarų valstybėse. Tai patvirtina, kad sistema yra patogi ir veikia efektyviai. Šiuo metu pardavėjams taikomi sąnaudų kompensavimo tarifai buvo nustatyti dar prieš užstato sistemai pradedant dirbti, remiantis preliminariai numatomais surinkti taros kiekiais ir planuojamomis sąnaudomis. Tad sistemai įsibėgėjus kilo poreikis peržiūrėti užstatinių pakuočių surinkimo procesus ir įvertinti faktines sąnaudas. Siekiant didesnio skaidrumo, buvo atliktas nepriklausomas auditas, kurio rezultatai nekelia abejonių nei vienai suinteresuotai šaliai“, – sako Gintaras Varnas, taromatų sistemą įdiegusios ir prižiūrinčios USAD generalinis direktorius.

 

Auditą šių metų kovo–rugsėjo mėnesiais atliko viena patikimiausių pasaulio profesinių paslaugų kompanijų „EY“ („Ernst & Young Baltic“), jame stebėtojo teisėmis dalyvavo ir Aplinkos ministerijos atstovas.

 

„EY“ atstovo Liudo Jurkonio teigimu, audito metu buvo įvertinti visi pardavėjų pakuočių surinkimui naudojami ištekliai ir jų kiekis – darbo laikas, patalpų plotas, elektros sąnaudos ir kt. Taip pat atlikti empiriniai stebėjimai daugiau nei 70-yje pakuočių surinkimo vietų visoje Lietuvoje. Sekundžių tikslumu buvo matuojamas laikas, skiriamas kiekvienam supirkimo veiksmui atlikti, centimetrų tikslumu tikrinamas plotas, reikalingas visoms priemonėms sandėliuoti.

 

Tai leido tiksliai apskaičiuoti pardavėjų patiriamus kaštus, susijusius su pakuočių surinkimu. Stebėjimų pagrindu buvo parengtas detalus tarifų skaičiavimo modelis, tarifų skaičiavimo metodika ir rekomendacijos.

 

„Išsamus auditas parodė, kad sistemos efektyvumas nuo jos veiklos pradžios augo. Be to, nuosekliai didėjant surenkamų pakuočių kiekiui, mažėjo vienai pakuotei tenkantys fiksuoti surinkimo kaštai. Audito metu sukurtas modelis leidžia tiksliai apskaičiuoti ir, iškilus poreikiui, keisti taikomus tarifus pardavėjams“, – sako G. Varnas.

 

Taigi remiantis audito išvadomis USAD valdyba nuo 2018 metų sausio 1 dienos pagal vienkartinių užstatinių pakuočių tipus ir surinkimo būdą, rankomis ir taromatais su presavimo funkcija, keičia ir diferencijuoja prekybininkams taikomus sąnaudų kompensavimo tarifus. Taromatais su presavimo funkcija surenkamoms plastikinėms (PET) pakuotėms taikomas 0,0175 EUR už vienetą tarifas, stiklinėms pakuotėms – 0,0284 EUR už vienetą, o metalinėms pakuotėms 0,0137 EUR už vienetą tarifai. Surenkant rankiniu būdu ar taromatais be presavimo funkcijos plastikinėms (PET) pakuotėms taikomas 0,0138 EUR už vienetą tarifas, stiklinėms pakuotėms – 0,0148 EUR už vienetą, o metalinėms pakuotėms 0,0118 EUR už vienetą tarifai.

 

Naudojantis audito kompanijos sukurta metodika tarifai ateityje bus kiekvienais metais peržiūrimi atsižvelgiant į surinkimo sąnaudų pokyčius, infliaciją, darbo užmokesčio augimą ir kitus sąnaudų pasikeitimus.

 

USAD yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, kurios tikslas – vykdyti užstato sistemos administratoriaus funkcijas, užtikrinant sistemos skaidrumą ir efektyvumą. USAD steigėjai yra Lietuvos aludarių gildija, Lietuvos prekybos įmonių asociacija ir Lietuvos natūralaus mineralinio vandens gamintojų asociacija.

.
Veikla
Planai, Ataskaitos ir Informacija atsisiuntimui
Pateikiame visuomenei susipažinti:

Visuomenės švietimo ir informavimo programa 2016-2018 metams

Informacija Savivaldybėms apie 2016 metais surinktų Užstato administratoriaus pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekį:

Informacija Savivaldybėms apie 2017 metais surinktų Užstato administratoriaus pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekį:

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano 2017-2019 m. vykdymo tarpines ataskaitas už 2017 m. I-ą pusmetį:

Kontaktai
Viešoji įstaiga "Užstato sistemos administratorius"
 • +370 5 203 12 10
 • info@usad.lt
 • Lentvario g.22, LT-02300, Vilnius

Įmonės kodas: 303370260
PVM mokėtojo kodas: LT100008806612

Gamintojams ir importuotojams sutarčių, ženklinimo klausimais

Pardavimų vadovė
Gražina Anusauskienė

 • +370 5 203 16 36
 • +370 686 64478
 • grazina.anusauskiene@usad.lt
Pardavėjams surinkimo sutarčių, taromatų, pakavimo priemonių klausimais

Klientų aptarnavimo vadybininkės:
Kristina Sirotkienė

 • +370 5 203 27 51
 • +370 687 20481
 • kristina.sirotkiene@usad.lt

 

Rūta Tumienė

 • +370 5 203 27 51
 • +370 612 53336
 • ruta.tumiene@usad.lt